sâmbătă, 22 februarie 2014

Text argumentativ despre dreptate

      Scrie un text argumentativ, de 15-30 de rânduri, despre dreptate.


      Dreptatea este principiul moral și juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine și să i se respecte drepturile. După părerea mea, comiterea unei nedreptăţi are consecinţe grave, de cele mai multe ori permanente.
      În primul rând, persoanele care comit greşeli, mai ales dacă este vorba de erori majore, încercând să scape nepedepsite, ajung mai devreme sau mai târziu să plătească oricât ar dori să le ascundă. Un exemplu în acest sens îl constituie personajul Lică Sămădăul din nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici. Acesta comite numeroase fărădelegi pe tot parcursul acţiunii. În finalul nuvelei însă, în ciuda eforturilor sale de a-şi ascunde nelegiuirile, fărădelegile îi sunt descoperite, iar Sămădăul se sinucide, izbindu-se cu capul de un copac, pentru a nu cădea viu în mâinile jandarmului Pintea.
      Pe de altă parte, chiar dacă oamenii nu sunt conştienţi atunci când greşesc că mai devreme sau mai târziu vor plăti, acest lucru se întâmplă totuşi până la urmă. Ilustrativ în acest sens este personajul Ion din romanul omonim al lui Liviu Rebreanu. Ion obţine prin viclenie pământurile lui Vasile Baciu, îşi brutalizează soţia, determinând-o să se sinucidă, dar până la urmă va plăti cu viaţa greşelile comise.
      În concluzie, greşelile nu rămân străine de cel ce le-a comis şi se plătesc întotdeauna, dreptatea ieşind triumfătoare mereu.

3 comentarii: