joi, 26 ianuarie 2012

Text argumentativ despre cumpătare

      Scrie un text argumentativ, de 15-30 de rânduri, despre cumpătare, pornind de la următoarea afirmaţie: Tot ce e folositor poate fi stricăcios; e numai chestie de măsură (Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme).    


      Afirmaţia lui Titu Maiorescu este pe deplin îndreptăţită, întrucât şi în opinia mea
cumpătarea este necesară în orice împrejurare, prin cumpătare înţelegând măsură 
şi o oarecare detaşare de orice aspecte ale vieţii, cosiderate bune sau rele.
      În primul rând, folositoare pot fi orice acumulări materiale sau cognitive,
dar când ele devin ţeluri în sine, acestea pot deveni ,,stricăcioase" prin pierderea măsurii. 
De exemplu, bunăstarea materială este de dorit, dar nu în detrimentul onestităţii
sau a binelui propriei familii, ca în nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici.
      În al doilea rând, evoluţia tehnologică a făcut viaţa mai uşoară, mai confortabilă
pentru oameni, dar este ea oare şi sănătoasă? Un efect nefast al tehnologizării
accentuate din ultimele decenii este poluarea, cu efecte atât de nocive
asupra sănătăţii noastre. Alimentarea cu produse care nu pot fi numite ecologice,
de exemplu, are ca efect dezvoltarea unor boli incurabile în rândul populaţiei.
      Prin urmare, bunurile şi darurile vieţii sunt bune doar dacă sunt folosite cu chibzuinţă,
adică cu măsură sau cumpătare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu